กลับหน้าแรก Smilehomes.com

แบบบ้านชั้นเดียวชุดใหม่ แบบบ้าน 2 ชั้นชุดใหม่ แบบบ้านชั้นเดียวชุดที่ 2 แบบบ้าน 2 ชั้นชุดที่ 2 แบบบ้าน 3 ชั้น แบบบ้านขายดี แบบอพาร์ทเมนท์ หอพัก แบบโฮมออฟฟิศ สำนักงาน แบบทาวน์โฮม บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ แบบรีสอร์ท เกสเฮ้าส์ บังกาโล แบบร้านกาแฟ ร้านอาหาร แบบอาคารจอดรถ บริการออกแบบใหม่ รายละเอียดแบบแปลนสำเร็จรูป การสั่งซื้อแบบ
 Smile Services
  ออกแบบสถาปัตยกรรม
  ออกแบบตกแต่งภายใน
  แบบบ้านชั้นเดียว ชุดใหม่
  แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดใหม่
  แบบบ้านชั้นเดียว ชุดที่ 2
  แบบบ้าน 2 ชั้น ชุดที่ 2
  แบบบ้าน 3 ชั้น
  แบบบ้านขายดี
  แบบบ้านยกพื้นสูง
  แบบอพาร์ทเมนท์
  แบบโฮมออฟฟิศ
  แบบ อาคารพาณิชย์ บ้านแฝด
  แบบรีสอร์ท เกสเฮ้าส์
  แบบร้านกาแฟ ร้านอาหาร
  แบบอาคารที่จอดรถ
  บริการออกแบบใหม่
  แนวคิดในการออกแบบ
  ข้อดีของแบบบ้านสำเร็จรูป
  รูปตัวอย่างการซื้อแบบบ้านไปสร้างจริง
  ราคาแบบบ้าน
  เปรียบเทียบราคาแบบบ้าน
  รายละเอียดแบบพิมพ์เขียวที่ท่านจะได้
  ดูตัวอย่างแบบพิมพ์เขียว
  รายละเอียด Spec วัสดุ
  รวมคำถามแบบบ้าน
  วิธีสั่งซื้อแบบบ้าน
  บริการเขียนแบบพิมพ์เขียว
  ขั้นตอนการทำงาน
  ผลงานการออกแบบ
  บริการของเรา
  ติดต่อเรา

.
รายละเอียดแบบพิมพ์เขียวบ้านสำเร็จรูป
.

.
 รายระเอียดของแบบพิมพ์เขียวมาตรฐานที่ท่านจะได้เมื่อใช้สั่งซื้อแบบบ้านสำเร็จรูปของเรามีดังนี้
.
       แบบสถาปัตยกรรม เป็นแบบแสดงรายละเอียดของอาคารประกอบด้วย
                - รายการสารบัญแบบ รายการวัสดุพื้น ผนัง ฝ้าเพดาน
                - รายการประกอบแบบ แสดงรายละเอียดตั้งแต่การเตรียมงานก่อสร้าง การเตรียมพื้นที่ งานฐานราก งานโครงสร้าง
                  งานหลังคา ประตูหน้าต่าง งานสี งานฝ้าเพดานและรายละเอียดอื่น ๆ
                - แบบผังบริเวณ แสดงการระบายน้ำออกนอกอาคาร
                - แบบแปลนบ้านทุกชั้น แสดงรายละเอียดขนาดกว้างยาวของแต่ละห้องอย่างละเอียด 
                  พร้อมระบุรายการวัสดุที่ใช้
                - แบบรูปด้านตัวบ้านทั้ง 4 ด้าน
                - แบบรูปตัดแสดงรายละเอียดความสูงของตัวบ้าน รายละเอียดวัสดุก่อสร้าง รายละเอียดโครงหลังคา
                - แบบขยายรายละเอียดบันได  ระบุวัสดุที่ใช้ทำพื้น ขนาดลูกตั้ง ลูกนอน รายละเอียดราวบันได
                - แบบขยายรายละเอียดห้องน้ำทุกห้อง พร้อมระบุรายการวัสดุพื้น ผนัง รายการสุขภัณฑ์ 
                  และอุปกรณ์ในห้องน้ำอย่างละเอียด
                - แบบขยายรายละเอียดประตู หน้าต่าง พร้อมระบุชนิด ขนาด วงกบ อุปกรณ์บานพับ มือจับ ลูกบิด 
                  กลอน 
                - แบบขยายรายละเอียดอื่นๆ เช่น รายละเอียดส่วนตกแต่ง เช่น คิ้ว บัว กระถางต้นไม้

         แบบวิศวโครงสร้าง  เป็นแบบแสดงรายละเอียดงานโครงสร้าง ประกอบด้วย
                - แบบแปลนตำแหน่ง ขนาดเสาเข็ม พร้อมระยะอย่างละเอียด
                - แบบแปลนฐานราก ระบุตำแหน่งพร้อมระยะอย่างละเอียด
                - แบบแปลนคาน พื้นทุกชั้น ระบุชนิดของพื้นที่ใช้ เช่น พื้นคอนกรีตหรือพื้นสำเร็จรูป
                - แบบโครงหลังคา แสดงรายละเอียดวัสดุหลังคา วัสดุโครงหลังคา ขนาดจันทัน แป ชนิดของกระเบื้อง
                - แบบขยายฐานราก เสาเข็ม แสดงรายละเอียดการเสริมเหล็ก ชนิด ขนาดของเหล็ก 
                  และรายละเอียดชนิด ขนาดเสาเข็มที่ใช้
                - แบบขยายรายละเอียดเสาของบ้านทุกชั้น พร้อมระบุขนาด ชนิดของเหล็ก การรับน้ำหนัก 
                  กำลังอัดของคอนกรีต
                - แบบขยายคานคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบุชนิดและขนาดเหล็กที่ใช้อย่างละเอียด
                - แบบขยายพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบุชนิดและขนาดเหล็กที่ใช้อย่างละเอียด
                - แบบขยายการเสริมเหล็กบันได พร้อมระบุชนิดและขนาดเหล็กที่ใช้อย่างละเอียด
                - แบบขยายส่วนโครงสร้างอื่นๆ เช่น เอ็นทับหลัง ระเบียง ม้านั่ง เป็นต้น
                - รายการคำนวณโครงสร้างทางวิศวกรรม อย่างละเอียด

         แบบวิศวสุขาภิบาล เป็นแบบแสดงรายละเอียดระบบสุขาภิบาลของอาคาร ประกอบด้วย
                - รายการประกอบแบบสุขาภิบาล มาตรฐานการติดตั้ง และรายการวัสดุที่ใช้อย่างละเอียด
                - แบบระบบสุขาภิบาลทุกชั้น แสดงรายระเอียดการเดินท่อ ชนิดและขนาดของท่อ แสดงการระบายน้ำ 
                  ตำแหน่งบ่อพักน้ำรอบตัวบ้าน  การต่อมิเตอร์จากท่อประปาสาธารณะ
                - แบบขยายรายละเอียดการเดินท่อในห้องน้ำทุกห้อง พร้อมระบุชนิดและขนาดท่ออย่างละเอียด
                - แบบขยายรายละเอียดถังบำบัดน้ำเสีย พร้อมระบุชนิดและรายละเอียดการติดตั้ง
                - แบบขยายรายละเอียดการติดตั้งสุขภัณฑ์ทุกชนิดอย่างละเอียด

         แบบวิศวไฟฟ้า เป็นแบบแสดงรายละเอียดระบบไฟฟ้าของอาคาร ประกอบด้วย
                - แบบแปลนไฟฟ้าทุกชั้น แสดงรายละเอียดการติดตั้งดวงโคม สวิทซ์ ทุกชั้น
                - แบบแปลนไฟฟ้าแสดงรายละเอียดการติดตั้งปลั๊กไฟ ปลั๊กโทรศัพท์ ปลั๊กทีวี แผงสวิทซ์บอร์ดทุกชั้น
                - รายการประกอบแบบระบุชนิด ยี่ห้อดวงโคมและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้อย่างละเอียด

         สำหรับในช่วงราคาพิเศษดังกล่าว ท่านจะได้แบบพิมพ์เขียว
5 ชุด สำหรับยื่นขออนุญาตก่อสร้าง กับทางราชการ ( ซึ่งเมื่อได้รับใบอนุญาตแล้ว ทางราชการจะคืนแบบมาให้ 2 ชุด เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และเก็บไว้ในสถานที่ก่อสร้าง )  ถ้าท่านต้องการแบบพิมพ์เขียวเพิ่ม ท่านสามารถแจ้งให้เราทราบได้ โดยเราจะคิด ค่าถ่ายแบบพิมพ์เขียวเพิ่มเติมชุดละ 400-1,000 บาท
 
           - มีใบเซ็นออกแบบของสถาปนิกและวิศวกร พร้อมใบประกอบวิชาชีพ และทำรายการคำนวณโครงสร้าง สำหรับยื่นขออนุญาตให้ท่าน สำหรับการปลูกสร้างในกรุงเทพหรือต่างจังหวัดที่อยู่ในเขตเทศบาล หรือ อบต. ซึ่งต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างจากทางราชการ โดยจะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียงเล็กน้อย ( ทำให้ท่านไม่ต้องเสียเวลา หรือเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก ในการหาสถาปนิกและวิศวกรมาเซ็นแบบให้ท่าน ประกอบกับสถาปนิก และวิศวกรของเราที่จะเซ็นแบบให้ท่านเป็นผู้ออกแบบโดยตรง ซึ่งทราบรายละเอียดเกี่ยวกับแบบเป็นอย่างดี )
           - มีบริการติดต่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างจากทางราชการให้ท่าน สำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะยื่นขออนุญาตเอง โดยจะดำเนินการให้ทั้งหมดตั้งแต่จัดเตรียมแบบฟอร์มในการยื่นขออนุญาต การจัดเตรียมแบบพิมพ์เขียว การรับเจ้าหน้าที่จากทางราชการ มาดูสถานที่ก่อสร้าง การติดต่อประสานงานต่างๆ จนกระทั่งได้ใบอนุญาตก่อสร้าง จากทางราชการ โดยคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มตามขนาดของตัวบ้าน ( บริการเฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล )
           - บริการจัดส่งแบบพิมพ์เขียวให้ท่านฟรีทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัด โดยในกรุงเทพ และปริมณฑล จะมีพนักงานจัดส่งให้ท่านถึงที่บ้าน ส่วนต่างจังหวัด จะจัดส่งโดยพัสดุเก็บเงินปลายทาง EMS. ( พกง. EMS. ) ซึ่งใช้เวลาเพียง 2-3 วัน ท่านก็สามารถไปรับแบบพิมพ์เขียว ที่ไปรณีย์ที่ใกล้บ้านท่านได้ทันที


         Click ดูตัวอย่างแบบพิมพ์เขียวบ้านสำเร็จรูปที่ท่านจะได้ เมื่อซื้อแบบบ้านสำเร็จรูปของเรา
.
.
การเปรียบเทียบราคาแบบบ้านสำเร็จรูป
.

 
การคิดค่าบริการออกแบบสถาปัตยกรรม

 

 ตามมาตรฐานของสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ แบ่งประเภทการบริการ ออกแบบสถาปัตยกรรม ไว้เป็น 6 ประเภท แต่ละประเภทจะมีค่าบริการไม่เท่ากัน และจะลดลงเรื่อย ๆ ตามงบประมาณ ที่ก่อสร้าง โดยแยกออกโดยสังเขปดังนี้ :

  • ประเภทที่ 1 =  ตกแต่งภายใน, ครุภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์

  • ประเภทที่ 2 = พิพิธภัณฑ์ วัด อนุสาวรีย์ อาคารอนุสรณ์ที่วิจิตร

  • ประเภทที่ 3 = บ้านพักอาศัย (ไม่รวมตกแต่งภายใน)

  • ประเภทที่ 4 = โรงพยาบาล รัฐสภา โรงแรม ธนาคาร คอนโดมิเนียม วิทยาลัย

  • ประเภทที่ 5 = สำนักงาน สรรพสินค้า หอพัก โรงเรียน โรงอุตสาหกรรม

  • ประเภทที่ 6 = โกดัง อาคารจอดรถ ห้องแถว ตลาด

โดยแต่ละประเภทแยกค่าบริการตามงบประมาณได้ดังต่อไปนี้ (เป็นร้อยละ)
 

ประเภท

ไม่เกิน
10 ล้าน

10 ล้าน
-30 ล้าน

30 ล้าน
- 50 ล้าน

50 ล้าน
-100 ล้าน

100 ล้าน
- 200 ล้าน

200 ล้าน
-500 ล้าน

1

10.00

7.75

6.50

6.00

5.25

4.50

2

8.50

6.75

5.75

5.50

4.75

4.25

3

7.50

6.00

5.25

5.00

4.50

4.00

4

6.50

5.50

4.75

4.50

4.25

3.75

5

5.50

4.75

4.50

4.25

4.00

3.50

6

4.50

4.25

4.00

3.75

3.50

3.25

    การใช้บริการบริษัทสถาปนิก โดยทั่วไปจะคิดค่าบริการออกแบบ โดยยึดหลักตามมาตรฐานของสมาคม สถาปนิกสยาม ดังกล่าวข้างต้น ในการคิดค่าบริการ  ออกแบบ ซึ่งท่านจะได้รับการบริการวิชาชีพอย่างครบถ้วน และได้งานที่มีคุณภาพสูง ** ปกติใช้เวลาตั้งแต่ออกแบบ เขียนแบบพิมพ์เขียวทั้งชุดประมาณ 3-4 เดือน
         เช่น บ้านพักอาศัย มีงบประมาณค่าก่อสร้าง 2,000,000 บาท คิดค่าแบบโดยประมาณตามประเภทที่ 3 ดังนี้ :
                2  ล้านบาท               คิด 7.50 %                         =     150,000    บาท
                    รวมค่าบริการทั้งหมดประมาณ                        =    
150,000  บาท  ( = 7.50 % )

    การใช้บริการจากสถาปนิกอิสระ โดยทั่วไปจะคิดค่าบริการใกล้เคียงตามมาตรฐานของสมาคม สถาปนิกสยาม แต่อาจจะไม่ถึงตามอัตราที่ตั้งไว้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ หรือตามปริมาณงานที่ให้บริการ โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 5 - 7.5 เปอร์เซ็นต์ ** ปกติใช้เวลาตั้งแต่ออกแบบ เขียนแบบพิมพ์เขียวทั้งชุดประมาณ 3-4 เดือน
         เช่น บ้านพักอาศัย มีงบประมาณค่าก่อสร้าง 2,000,000 บาท ถ้าคิดค่าแบบประมาณ 4 เปอร์เซ็นต์ดังนี้ :
                 2  ล้านบาท               คิด 5.00 %                         =     100,000    บาท
                     รวมค่าบริการทั้งหมดประมาณ                        =    
100,000  บาท  ( = 4.00 % )

    การใช้บริการจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาตามสำนักงานเขต โดยปกติทั่วไปจะคิดค่าบริการ แบบเหมาจ่าย หรืออาจเทียบเปอร์เซ็นต์ใกล้เคียงตามมาตรฐานของสมาคมสถาปนิกสยาม แต่อาจจะไม่ถึงตามอัตราที่ตั้งไว้ โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 3 - 5 เปอร์เซ็นต การให้บริการอาจไม่ครบถ้วน หรือแบบพิมพ์เขียวที่ได้ อาจมีรายละเอียดค่อนข้างน้อย หรือผู้ออกแบบกับผู้เซ็นแบบ อาจไม่ใช่คนเดียวกัน เพราะผู้ออกแบบ อาจจะไม่ใช่สถาปนิกโดยตรง และมักเป็นงานที่เน้นความเร็ว ** ปกติใช้เวลาตั้งแต่ออกแบบ เขียนแบบพิมพ์เขียวทั้งชุดประมาณ 2-3 เดือน
         เช่น บ้านพักอาศัย มีงบประมาณค่าก่อสร้าง 2,000,000 บาท ถ้าคิดค่าแบบประมาณ 3 เปอร์เซ็นต์ ดังนี้ :
                 2  ล้านบาท               คิด 3.00 %                         =     60,000    บาท
                     รวมค่าบริการทั้งหมดประมาณ                        =    
60,000  บาท  ( = 3.00 % )

 
การใช้บริการแบบพิมพ์เขียวบ้านสำเร็จรูปของบริษัท สไมล์โฮม จำกัด ( Smilehomes.com ) ซึ่งมีแบบบ้านคุณภาพ ให้เลือกหลากหลายสไตล์ ทุกระดับราคา มากกว่า 160 แบบ ทั้งแบบบ้านชั้นเดียว, บ้าน 2 ชั้น, บ้าน 3 ชั้น และแบบโฮมออฟฟิศ แบบร้านค้า ทุกแบบถูกออกแบบอย่างพิถีพิถัน โดยทีมงานสถาปนิก วิศวกร และมัณฑนากร ที่มีประสบการณ์มากกว่า 15 ปี ใส่ใจในทุกรายละเอียด และการเลือกใช้วัสดุ เพื่อให้ได้มาซึ่งบ้านที่มั่นคง แข็งแรง สมบูรณ์แบบ พร้อมตอบรับการใช้ชีวิตของคุณ อย่างแท้จริง ทุกแบบใช้ Computer ในการเขียนแบบพิมพ์เขียวทั้งหมด มีรายละเอียดครบถ้วน สมบูรณ์ ทั้งแบบสถาปัตย์ แบบวิศวโครงสร้าง แบบระบบไฟฟ้า และแบบระบบสุขาภิบาล พร้อมนำไปปลูกสร้าง หรือยื่นขอกู้ Bank ได้ทันที มีสถาปนิก วิศวกรเซ็นรับรองแบบ พร้อมรายการคำนวณครบชุด สำหรับขออนุญาตก่อสร้างจากทางราชการ และบริการให้คำปรึกษาฟรีทุกขั้นตอนเพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับท่าน โดยท่านจะได้แบบบ้านคุณภาพ ที่มีรายละเอียดครบชุด เหมือนท่านใช้บริการ จากบริษัทสถาปนิกทั่วๆไป แต่ราคาถูกกว่า 4-5 เท่า !! ** และสามารถจัดส่งแบบพิมพ์เขียวครบชุด พร้อมเอกสารที่ต้องใช้ทั้งหมด ให้ท่านได้ทันที ภายใน 2-3 วันทำการเท่านั้น
       เช่น บ้านพักอาศัย มีงบประมาณค่าก่อสร้าง 1-2 ล้านบาท จะคิดค่าแบบพิมพ์เขียว ดังนี้ :
                                 คิดค่าแบบประมาณ         =    
19,900-34,900   บาทเท่านั้น

                    

       - สำหรับการปลูกสร้างในต่างจังหวัดที่อยู่ในเขตเทศบาลหรือ อบต. จะต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างจากทางราชการ ซึ่งต้องมีสถาปนิก และวิศวกรเซ็นออกแบบให้ จะคิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียงเล็กน้อย โดยจะมี รายการคำนวณโครงสร้าง และใบเซ็นออกแบบของสถาปนิกและวิศวกร สำหรับยื่นขออนุญาตให้ท่าน
      - บริการจัดเตรียมเอกสารและติดต่อยื่นขออนุญาตก่อสร้างจากทางราชการ ( เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑล )

       Click ดูรายละเอียด แคตาล็อกแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมสร้างได้ทันที
       Click ดูรายละเอียด ราคาแบบบ้านสำเร็จรูป พร้อมสร้างได้ทันที
ตัวอย่างผลงานการสร้างบ้านจริงง

แนะนำ Smilehomes.com หรือแบบบ้านสำเร็จรูปให้เพื่อนคุณ คลิก >>

Top Page
  E-mail : smilehomes99@yahoo.com
Smilehomes.com : 320  Taksin Road  Thonburi  Bangkok 10600
Tel : 0-2890-4598,  081-408-4823   Fax : 0-2465-4560

Copyright © 2000-2018 : Smilehomes Co.Ltd. : All Rights Reserved